Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

Kameeldrift-Oos Krabbel en Klouter Kleuterakademie

by Ronel Erasmus
(Kameeldrift-oos, Pretoria, Gauteng )

Kameeldrift-Oos Krabbel en Klouter Kleuterakademie

Kameeldrift-Oos Krabbel en Klouter Kleuterakademie

Kameeldrift-Oos Kleuterakademie

Afrikaans/English medium pre-primary school / creche.

Each child is allowed to develop in his/her own way with the guidance of our school's excellent teachers.

We accommodate babies from 3 months up until Grade 00 (6 years).

Contact details: Ronel Erasmus cell: 082 301 3419

Comments for Kameeldrift-Oos Krabbel en Klouter Kleuterakademie

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 18, 2015
Rating
star
Die Nommer is verkeerd NEW
by: Anonymous

Goeie dag,

Hierdie nommer is verkeerd en kom by 'n ander persoon uit.

Verander asb. die telefoon nommer, sodat die kleuterskool gekontak kan word.

By voorbaat dankie

Sep 18, 2015
Rating
star
Die Nommer is verkeerd NEW
by: Anonymous

Goeie dag,

Hierdie nommer is verkeerd en kom by 'n ander persoon uit.

Verander asb. die telefoon nommer, sodat die kleuterskool gekontak kan word.

By voorbaat dankie

Mar 14, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Kinder-Ontwikkeling
by: Riaan

Gun my asb `n paar minute om my HoutKlimKlouterKonstruksies aan u voor te stel.
...”My produk is eg Suid Afrikaans; ek spesialiseer vanaf 2004 en tans vanuit Pretoria in die ontwerp-en-eerbare oprigting van unieke doelvervaardigde (tailor-made) HoutKlimKlouterRame, Houthuise, Speel&Boomhuisies, Sandputte, Houtdekke sowel in die Kombinasie van hierdie volgens behoefte. Verdermeer verskaf ek ingeligde voorligting tov die ontwikkeling van speelterreine sowel word reeds opgerigde houtkonstruksies gerehabiliteer, opgradeer, verskuif of omskep”. (riaan.dup@vodamail.co.za – 0829230306 – “Facebook: klimrame van riaan du plessis”).Laat gerus weet waarmee ek u kan bystaan. Groete

Jun 21, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Uitstekend!
by: Anonymous

Baie tevrede met hierdie kleuterskool. Stuur u kind met gemoedsrus na Krabbel en Klouter in Kameeldrif.

Mar 10, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Website info
by: Anonymous

View our website: www.krabbelenklouter.co.za

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to School Listing.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.