Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

HOëRSKOOL PORT NATAL

1981 MARTIC REUNION FOR MATRICS OF HOëRSKOOL PORT NATAL IN DURBAN. EVENT WILL TAKE PLACE ON 2&3 JUNE 2011. THE SCHOOL WILL ALSO BE CELEBRATING THEIR 70TH BIRTHDAY OVER THE WEEKEND OF 3-5 JUNE 2011. PLEASE CONTACT US ON FACEBOOK - 1981 MATRIEK RE-UNIE, OR BY E-MAIL AT processair@telkomsa.net. IF YOU ARE INTERESTED.

Comments for HOëRSKOOL PORT NATAL

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 26, 2011
Rating
starstarstarstarstar
1967 Matrieks
by: Marianne

Is daar REGTIG geen 1967 matrieks wat belangstel om kontak te maak met van die ander studente van daardie jaar nie???? Indien daar ENETJIE is hier is die eerste adres........... mariannegeldenhuys@gmail.com ag tog net vir die lekker daarvan. Ek kan nie die 5de Junie in Durban wees nie maar sal wel van die 14de af in Port Shepstone by my kinders kuier.Dit sal nogals lekker wees om tog van die ou mense weer te ervaar.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to School Listing.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.