Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

Hazel Food Market -Erfenisdag en Nasionale Braai Dag

by Hazel Food Market
(Pretoria, South Africa)

Hazel Food Market

Hazel Food Market

Op 24 September 2011, vier Suid-Afrika Erfenisdag asook Nasionale Braai Dag. Hazel Food Market sal oop wees vanaf 08h00 tot 14h00.

Kom geniet u ontbyt en middagete en besoek meer as 60 stalletjies om u vleis, slaai benodighede, brood en iets soets koop vir u middag- of aand braai.

Daar is heelwat veilige parkering asook ‘n speel area om die kleinspan besig te hou.

Greenlyn Village Centre
Cor Thomas Edison & Mackenzie Streets
Menlo Park

Vir meer inligting
Retha van Hoven on 083 554 5636
info@hazelfoodmarket.co.za
www.hazelfoodmarket.co.za

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pretoria Events.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.