Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

dolfyntjie dagsorg en naskool sentrum

Liefdevolle, nie-rokende dagmoeder met 6 jaar ondervinding.
Die dagsorg sentrum het 'n huislike atmosfeer en word baie klein gehou vir individuele aandag.
Ons program is opvoedkunig met 'n christelike grondslag.
Naskool leerlinge word by die skool gaan haal, heerlike etes word voorsien, huiswerk en take word gedoen, Kinders word met leerwerk gehelp.

Alle ure beskikbaar.

Comments for dolfyntjie dagsorg en naskool sentrum

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 31, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Navraag oor dolfyntjie dagsorg
by: Anonymous

Hi ek stel belang vir my 19 maande oue dogtertjie. Waar is julle gelee en wat is jul kontaknr?

Baie dankie
Nanita
0794645878

Dec 03, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Geler
by: Anonymous

Hi waar is julle gelee?

May 22, 2012
Rating
star
Navrae
by: Anonymous

Hi

Waar is julle gelee en wat is julle tariewe vir halfdag dagsorg (babas)?

Groete

nice.johann@gmail.com

Jan 25, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Stel belang
by: Chrizelle

Hi daar

Waar is julle en wat is julle kontak nommer, sms asb

Groete
0722682835

Jan 09, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Navraag
by: Anonymous

Goeiedag,
Waar is julle dagsorg gele? en van watter ouderdom van julle kinders?
Dankie.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to School Listing.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.