Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

CASPER NADES

by Brett Dovey
(Cadillac Theatre)


Date : 3rd Oct,Sunday,2010
Time : 14h30
Cost : R 150 p/p
Bookings : Computicket


Die improvasie-komedie vertoning CasperNades volg op die sukses van Bloemers & Roemers, wat landwyd vol sale getrek het en staande toegejuig is. Hierdie vertoning is tradisionele improv met 'n deeglike skeut byderwetse stand-up humor uit die boonste rakke. Casper de Vries is ongetwyfeld Suid-Afrika se gewildste komediant en hy skitter as gasheer met mede-komediante die sterre Shaleen Surtie-Richards, Karen Wessels, Louw Venter en Marion Holm, alombekend vir hul komiese aanslag en talent. As 'n verrassing sal daar ook nog ander welbekende talent die verhoog met hulle deel.
Met Casper wat die sweep klap as ringmeester en met die gehoor se insette beloof hierdie kunstenaars om hul flinkdinkvermoeƫns deeglik op die proef te stel in verskeie scenarios/sketse, met skreeusnaakse gevolge...
Hierdie 90 minute lang vertoning het geen pouse, en 'n aanbevole ouderdomsbeperking as volg: Geen persone onder 16 jaar toegelaat.
Jou maagspiere sal steeds seer gelag wees ure na die gordyn reeds gesak het.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pretoria Events.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.