Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

24 FEBRUARIE 2013 ALLEENLOPER SAMEKOMS

by in
(Centurion, Gauteng, South Africa)

Alleenlopers Kuier Saam

Alleenlopers Kuier Saam

KIESKEURIGE ALLEENLOPERS,Geskeides, Weduwees en Wewenaars van goeie lewenstandaard en morele waardes,kuier saam. Ontmoet nuwe vriende en vriendinne van oral, met dieselfde belangstellings as jy.

Middag Ete ingesluit

Bespreek asap om teleurstelling te voorkom. Bywoning slegs met vooraf bespreking. Baie het al bespreek en betaal.

Hierdie samekomste vind sederd 1999 in en om Pretoria plaas.
Tel. 012 6675317
Sel. 076 1057747

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pretoria Events February.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.