Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

17 November 2012: Hazel Food Market

by Jacqueline
(Greenlyn Village Centre, Menlo Park, Pretoria, South Africa)

Roosterkoek

Roosterkoek

Hazel Food Market Media Vrystelling

November 2012
Ons maak die wêreld ‘n beter plek, een Saterdag op ‘n slag

Hierdie November werk almal by die Hazel kosmark saam om geld in te samel vir kanker. Reeds word R15 van elke marksak wat verkoop word gedurende November geskenk aan kanker en op 17 November is daar ‘n groot dryf om geld in te samel vir ‘n spesifieke kind met kanker. Elke stalletjie skenk ‘n produk of geskenkbewys wat saamgegooi word om ‘n prys vir uitloting ter waarde van R3000 te vorm. Verder skenk die stalletjies ook produkte wat by ‘n sentrale stalletjie verkoop sal word en al die geld wat ingesamel word, gaan aan kanker. Daar sal ook ‘n stalletjie wees wat opvoedkundige speelgoed verkoop waarvan die opbrengste geskenk word vir die medikasie en operasies wat nodig is vir die kind met kanker. So kom ondersteun gerus die mark in hulle poging om die wêreld ‘n beter plek te maak.

Die Hazel kosmark is ‘n opelug mark met meer as 70 kosstalletjies. Die mark is elke Saterdag oop van 8h00 to 14h00 in die Greenlyn sentrum in Menlopark, Pretoria.

For more information:
Retha van Hoven on 083 554 5636
info@hazelfoodmarket.co.za
www.hazelfoodmarket.co.za

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pretoria Events November.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.