Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

Vakansie Akkommodasie

by Phillip de Bruin
(Uvongo, KZN, South Africa)

Vakansie Akkommodasie

Vakansie Akkommodasie

Vakansie Akkommodasie in Uvongo 5 km voor Margate. Die Suidkus inwoners glo die Sardien Loop begin wanneer die laaste alwyn blom,hoofsaaklik in Junie,Julie. Besoek Oribi Gorge en Lake Eland asook Huckleberry die donkie by die Pistols Saloon in Ramsgate wat coke by die kroeg bestel.Ons bied U selfsorg akkommodasie wat loop afstand vanaf Uvongo se swemstrand en winkels is. Uvongo is bekend vir sy skilderagtige waterval,huur van bote,kunsstalletjies en wonderlike visvang. Uvongo het n warm subtropiese klimaat. Besoek Oribi Gorge en Lake Eland asook Huckleberry die donkie by die Pistols Saloon in Ramsgate.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Accommodation Listing.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.