Pretoria South Africa
Share Site | Refer Friends | List Business | Newsletter ..... Email .... Name ....

Lost Kitten

by Debbie
(Pretoria East, South Africa)

My adres - Marelustraat no 12. Ons siamese katjie het gister geskrik vir 'n hond en weg gehardloop. Dis 'n jong katjie en meestal wit met blou ogies en effens gemmerig van kleur op ore. Sal beloning gee vir persoon wat kat terug besorg. Coley is egter redelik wild en indien moontlik moet hulle Petro Nel kontak by 0732361775 om die katjie te probeer vang.

Hoop julle kan ons help!
Groete
Debbie

Mbini's Response


I'm sorry to hear Debbie. Please anyone who gets to see this cat, let Debbie know where it is.

Mbini

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ask Mbini.

Subscribe to our FREE Newsletter!

Pretoria South Africa
& Grab your FREE ebook!
Email

Name

Then

I will never share your email
Pretoria South Africa
XML RSS
Add to Google
Add to My Yahoo!
Add to My MSN
Add to Newsgator
Subscribe with Bloglines

Bookmark Us

Special SiteSell Promotion


| Homepage | Email Us | Link Exchange | Advertise | Privacy Policy | Links | Calling Expats | About Us

Pretoria South Africa
Return to top

Copyright© 2007-2010.